Forretningsbetingelser - fechtenburg.net

Sidst opdateret: 28. februar 2023

Generelt

Disse forretningsbetingelser er gældende, med mindre andet specifikt er aftalt skriftligt, når du eller din organisation indgår forretningsmæssige aftaler med:

  • fechtenburg.net v/Thomas Fechtenburg
  • Morelvænget 22, 8310 Tranbjerg J
  • CVR nr: 28061242
  • Telefon: +45 31 16 96 99
Betalingsbetingelser

Med mindre andet specifikt er aftalt, så er betalingsfristen for mine fakturaer 8 dage netto, hvorefter der kan beregnes renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov samt et gebyr. Specifikationer fremgår af selve fakturaen.

Der faktureres efter endt opgave. Hvis der er tale om et projekt, som strækker sig over mere end en måned, så forbeholder jeg mig retten til fakturere for mine ydelser ved udgangen af hver måned. Opgaver hvor hardware indgår, dog 50% af det samlede beløb, efter en aftale er indgået.

Kørsel

Er transport nødvendig for at jeg kan fuldføre en opgave, tager jeg udgangspunkt i statens højeste kilometertakst (som i 2023 er 3,73 kr. pr. km). Udgifter til transport dækkes af kunden.

Tavshedspligt

Enhver oplysning om mine kunder samt enhver oplysning som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig.

Konsulent/undervisning

Når jeg er hyret som konsulent eller underviser, gælder følgende betingelser:

  • Aflysning af forløb/undervisning som sker tidligere end 4 uger fra opgavestart, kan ske uden beregning.
  • Ved aflysning af forløb/undervisning som sker mellem 2 og 4 uger fra opgavestart, faktureres 50% af det aftalte honorar.
  • Ved aflysning som sker mindre end 2 uger fra opgavestart, faktureres 100% af det aftalte honorar.
  • Flytning af en opgave kan ske uden beregning op til 2 uger før opgavestart.
  • Flytning af en opgave 2-14 dage før aftalt dato resulterer i et tillæg for den enkelte opgave på 25%.
  • Flytning af en opgave 0-1 dage før aftalt dato resulterer i et tillæg for den enkelte opgave på 50%.
Rådgivning/konsulentopgaver

Timeprisen for rådgivning er 1.000 DKK eks. moms. Der er mulighed for rabat for opgaver på mere end en dags varighed. Der afregnes for hver påbegyndte 1/2 time.

Jeg hylder princippet om gennemsigtighed, og derfor vil du i mine faktura kunne se, hvilke dage jeg har arbejdet, antal timer og eventuelt den konkrete arbejdsopgave, hvis det giver mening.